LISTA OCZEKUJĄCYCH

Każda placówka medyczna, która ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ma obowiązek prowadzenia list oczekujących. O kolejności przyjęcia decyduje przede wszystkim stan zdrowia. Pacjent może być wpisany tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. W wyborze placówki leczniczej nie obowiązuje rejonizacja. Kolejne wizyty są wyznaczane zgodnie z planem leczenia bądź diagnozowania. Przypadki pilne mają pierwszeństwo przed osobami, które zgłosiły się wcześniej, ale ich stan jest stabilny.

Na listę oczekujących nie są wpisywane osoby:

  • którym przysługuje prawo korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością
  • które kontynuują leczenie.

SPRAWDŹ NA STRONIE NFZ TERMINY LECZENIA W PORADNIACH I SZPITALACH

ODWOŁAJ WIZYTĘ, JEŚLI NIE MOŻESZ PRZYJŚĆ

Masz umówioną wizytę u lekarza, ale coś Ci wypadło i nie możesz z niej skorzystać? Nie zapomnij jej odwołać. Dzięki zwolnionemu terminowi lekarz szybciej pomoże innemu pacjentowi

DALCZEGO WARTO ODWOŁAĆ WIZYTĘ

Najważniejsze powody to:

  • lekarz zamiast czekać na Ciebie, przyjmie w tym czasie innego pacjenta,
  • placówka będzie mogła płynniej i efektywniej działać
  • ogólny czas oczekiwania na wizyty przez wszystkich pacjentów skróci się, a system opieki zdrowotnej zaoszczędzi wiele kosztów – nieodwoływanie wizyt lekarskich jest globalnym problemem nie tylko publicznej, ale i prywatnej opieki zdrowotnej,
  • nie zostaniesz wykreślony z listy oczekujących – jeśli nie zgłosisz się na wizytę i nie odwołasz jej bez istotnych powodów, będziesz musiał ponownie zapisać się na listę oczekujących,
  • spełnisz obowiązek, który jest zapisany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WAŻNE

  • Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z wizyty, poinformuj o tym rejestrację/sekretariat w możliwie najkrótszym terminie.
  • Jeśli w ustalonym terminie nie zgłosisz się na wizytę i nie powiadomisz o jej odwołaniu, to możesz zostać skreślony z listy oczekujących, chyba że podasz istotne przyczyny, które to spowodowały.
  • Jeżeli chcesz, żeby przywrócono Cię na listę oczekujących, musisz złożyć wniosek o przywrócenie oraz podać powód niezgłoszenia się w terminie. Masz na to 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia.