Celem umożliwienia pracownikom pogłębiania wiedzy, SPS ZOZ poleca poniższe bazy danych (portale medyczne), jako źródło nowych informacji z zakresu medycyny i praktyki lekarskiej. Dostęp do wskazanych stron możliwy jest z komputerów posiadających połączenie z siecią Internet znajdujących się na wyposażeniu poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Czytelnia Medyczna: http://www.czytelniamedyczna.pl/
Medycyna Praktyczna: 
http://www.mp.pl/
Portal Pielęgniarek i Położnych: https://www.pielegniarki.info.pl/
Wiadomości Lekarskie: 
http://wiadlek.pl/
Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej: http://www.nursing.com.pl/
Zdjęcia i filmy medyczne, materiały dla lekarzy i studentów medycyny: http://medtube.pl/
Ratownictwo Medyczne: http://ratownik-med.plhttp://www.ratmed.pl/
Główna Biblioteka Lekarska: http://www.gbl.waw.pl/
Konsylium: 
https://konsylium24.pl/
Termedia: http://www.termedia.pl/
MEDForum: http://www.medforum.com.pl/
Edukacja Medyczna: http://www.edukacjamedyczna.pl/
Puls Medycyny: http://pulsmedycyny.pl/
Przypadki Medyczne: http://www.przypadkimedyczne.pl/