Poniżej zamieszczamy materiały edukacyjne dotyczące wybranych jednostek chorobowych. Materiały przeznaczoną są dla Ciebie - Pacjenta oraz dla Twojej rodziny i osób bliskich. Zamieszczone niżej opracowania zawierają zwięzłe informacje na temat danej choroby, jej objawów, a przede wszystkim leczenia i właściwych nawyków/dobrych praktyk, których stosowanie sprawia, że choroba nie jest taka straszna, jakby mogło się wydawać. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszymi programami edukacyjnymi.

FILMY EDUKACYJNE

  1. Samodzielne wykonanie iniekcji z heparyny drobnocząsteczkowej
  2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  3. Kąpiel i pielęgnacja niemowlęcia
  4. Przygotowanie pacjenta do samoopieki po wyłonieniu stomii