Mapa szpitala

Niebieskie punkty oznaczają wejścia na teren i wyjścia z terenu SPS ZOZ


A - Budynek Główny

piwnica - Prosektorium
parter - Portiernia SPS ZOZ, Laboratorium Analityczne, Biuro Obsługi Pacjenta, Punk kwalifikacyjny do przyjęć na Oddział Ginekologiczno-Położniczy
I piętro - Pracownie Diagnostyki Obrazowej (USG, RTG, MAMMO)
II piętro - Trakt Porodowy, Poradnia Neonatologiczna
III piętro - Blok Operacyjny


B - Budynek Główny

piwnica - Dział Informatyki, Kaplica, Depozyt, Higiena Szpitalna
parter - SOR, Pracownie Diagnostyki Obrazowej (TK), Apteka Szpitalna, Sterylizatornia
I piętro - Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Geriatrii, Oddział Rehabilitacyjny
II piętro - Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy (odcinek położniczy)
III piętro - Oddział Chirurgiczny Ogólny
IV piętro - Oddział Pediatryczny


C - Budynek Główny

piwnica - Poradnia Medycyny Pracy, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Bufet eRka
parter - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Psychiatryczna Izba Przyjęć
I piętro - Stacja dializ i poradnia nefrologiczna (DaVita Sp. z o.o.)
II piętro - Oddział Ginekologiczno-Położniczy (odcinek ginekologiczny)
III piętro - Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
IV piętro - Oddziały Psychiatryczne
V piętro - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy


D - Budynek Laboratorium Mikrobiologicznego

parter - Laboratorium Mikrobiologiczne (wejście przez parter Budynku Głównego), Terenowy Oddział RCKiK Słupsk
I piętro - administracja Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Geriatrii, Pracownia Endoskopii (wejście przez I piętro Budynku Głównego)
II piętro - Pracownia Patomorfologii (wejście przez I piętro Budynku Głównego)


E - Poradnie Specjalistyczne

I piętro - Centralna Rejestracja
II piętro - Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
III piętro - Koordynator Poradni Specjalistycznych, Psycholog szpitalny, Pracownik ds. socjalnych (dla pacjentów), Szkoła Rodzenia


F - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Punkt Szczepień


G - Dział Fizjoterapii

parter - Dział Fizjoterapii, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Neurologiczna
I piętro - Dział Techniczny, Inspektor ds. ochrony środowiska (wejście od ul. Węgrzynowicza), Oddział Psychiatryczny Dzienny (wejście od ul. gen. Wybickiego)


H - Administracja SPS ZOZ

przyziemie - Inspektor Ochrony Danych, Sekcja Jakości, Dział Zamówień Publicznych, Inspektor ds. Inwestycji, sala konferencyjna
I piętro - Pracownik socjalny (ZFŚS), Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki, Dział Księgowości, Sekcja Płac, Dział Analiz i Projektów, Specjalista ds. promocji, Inspektor ds. BHP, Inspektor ds. ppoż.
II piętro - Dyrekcja, Sekretariat Dyrekcji, Kancelaria, Naczelny Lekarz, Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka Epidemiologiczna, Dział Kadr i Organizacji Pracy, Pełnomocnik ZSZ, Radcy Prawni


I

Archiwum Szpitalne


J

Pracownia Rezonansu Magnetycznego (VizjaMed Sp. z o.o.)


K

Ogród sensoryczny


L

Dział Żywienia, Kuchnia Szpitalna


S

Szpitalny Oddział Ratunkowy


W

Wjazd i wyjazd z terenu SPS ZOZ