Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1292418
Liczba odwiedzin
Zespół/Lokalizacja
O nas
Zdjęcie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU. W skład Szpitala wchodzą oddziały: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chorób Wewnętrznych, Kardiologiczny i Rehabilitacji Kardiologicznej, Geriatryczny, Chirurgiczny Ogólny, Chirurgii Onkologicznej i Rehabilitacyjny, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Rehabilitacji i Rehabilitacji Narządu Ruchu, Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologiczny, Pediatryczny oraz Psychiatryczny.

Przejdź do góry strony