Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
4216475
Liczba odwiedzin
Background Image

Kwalifikacja do przyjęcia planowego na oddział to nic innego jak wyznaczenie terminu przyjęcia lub zabiegu. Odbywa się w oparciu o skierowanie oraz
dokumentację medyczną 
z dotychczasowego leczenia. Poniżej przedstawiamy terminy i miejsca kwalifikacji poszczególnych oddziałów szpitalnych.

Przyjęcia na pozostałe oddziały szpitalne nie wymagają uprzedniej kwalifikacji przeprowadzonej przez lekarza

 • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY

   Punkt kwalifikacyjny: budynek Poradni Specjalistycznych, parter, gabinet nr 4
   Termin kwalifikacji: piątek od 10:00 do 11:00
   Lekarz przeprowadzający kwalifikację: Dariusz Karliński
   Telefon kontaktowy: 59 8635 311

 • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

   Punkt kwalifikacyjny: budynek Poradni Specjalistycznych, parter, gabinet nr 4
   Termin kwalifikacji: czwartek od 8:30 do 9:30
   Lekarz przeprowadzający kwalifikację: Mariusz Kamieniecki
   Telefon kontaktowy: 59 8635 28359 8635 289

  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia kwalifikacji w formie teleporady po uprzednim uzgodnieniu w rejestracji - kontakt telefoniczny jak wyżej.

 • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KARDIOLOGII I GERIATRII

  Choroby wewnętrzne i geriatria:
   Punkt kwalifikacyjny: budynek główny Szpitala, piętro 1, sekretariat oddziału
   Termin kwalifikacji: poniedziałek i czwartek od 9:00 do 10:00
   Lekarz przeprowadzający kwalifikację: Michalina Pejska
   Telefon kontaktowy: 59 8635 222

  Kardiologia:

   Punkt kwalifikacyjny: budynek główny Szpitala, piętro 1, sekretariat oddziału
   Termin kwalifikacji: środa i piątek od 9:00 do 10:00
   Lekarz przeprowadzający kwalifikację: Jacek Szewczyk
   Telefon kontaktowy: 59 8635 222

   
 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

   Punkt kwalifikacyjny: budynek główny Szpitala, parter, gabinet nr 2 obok Biura Obsługi Pacjenta
   Termin kwalifikacji: środa od 11:00 do 12:00
   Lekarz przeprowadzający kwalifikację: Mirosław Niewolin
   Telefon kontaktowy: 59 8635 232

 • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY, PSYCHOGERIATRYCZNY I DETOKSYKACJI

   Punkt kwalifikacyjny: Psychiatryczna Izba Przyjęć - budynek główny Szpitala, parter, pomiędzy SOR a OIOM
   Termin kwalifikacji: całodobowo
   Lekarz przeprowadzający kwalifikację: lekarz pełniący dyżur w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć
   Telefon kontaktowy: 59 8635 78559 8635 296

 • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

  Odcinek Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
   Punkt kwalifikacyjny: budynek główny Szpitala, piętro 1, gabinet nr 139
   Termin kwalifikacji: czwartek od 9:00 do 11:00
   Lekarz przeprowadzający kwalifikację: Zbigniew Gliński
   Telefon kontaktowy: 59 8635 223

  Odcinek Rehabilitacji Kardiologicznej

   Punkt kwalifikacyjny: budynek główny Szpitala, piętro 1, gabinet nr 139
   Termin kwalifikacji: wtorek - czwartek od 9:00 do 11:00
   Lekarz przeprowadzający kwalifikację: Agata Polańska-Szczap
   Telefon kontaktowy: 59 8635 223

Przejdź do góry strony