Termin „telemedycyna" określa świadczenia zdrowotne udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Dzięki telemedycynie lekarz może na odległość przeprowadzić wywiad z pacjentem i na tej podstawie oraz w oparciu o posiadaną dokumentację medyczną, ocenić stan jego zdrowia.

Teleporada to nic innego jak klasyczna konsultacja z lekarzem, z tą różnicą, że przeprowadzona na odległości. W SPS ZOZ w Lęborku odbywa się ona za pośrednictwem telefonu. Podczas teleporady lekarz może wystawić niezbędne dokumenty, takie jak recepta, zwolnienie czy zlecenie na wyroby medyczne. Jeżeli lekarz zdecyduje, że nie może dokonać rzetelnej oceny stanu zdrowia na odległość to pacjent zostanie poproszony o osobiste stawienie się w Poradni w celu uzupełnienia badania.

Poniżej przedstawiamy przydatne informacje dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w formie teleporady wraz z informacją o realizacji e-recept, e-skierowań i e-zleceń na wyroby medyczne.