Dyrekcja i organizacja

DYREKCJA SPS ZOZ W LĘBORKU

Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku - Marta Frankowska
tel.:
59 8635 325, 59 8635 331

Z-ca Dyrektora ds. finansowych - Adam Hoffmann
tel.:
59 8635 325, 59 8635 331

Naczelny Lekarz - Artur Barna
tel.:
59 8635 325, 59 8635 331

Naczelna Pielęgniarka - Alicja Gajewska
tel.:
59 8635 272

Główna Księgowa - Magdalena Cichosz
tel.:
59 8635 312

DOKUMENTY DOTYCZĄCE STRUKTURY I ORGANIZACJI