Osoby niesłyszące

ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Aby ułatwić osobom niesłyszącym kontakt z personelem SPS ZOZ w Lęborku, pacjenci mają możliwość skorzystania z dostępu do usług tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z takiego świadczenia należy zgłosić pisemnie, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed datą planowanej wizyty. Ten wymóg nie ma jednak zastosowania do sytuacji nagłych. Formularz zgłoszenia jest dostępny TUTAJ. Świadczenie usług tłumacza języka migowego jest bezpłatne.

Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
•    pisemnie na adres: SPS ZOZ w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13 84-300 Lębork,
•    pocztą elektroniczną
sekretariat@szpital-lebork.com.pl
•    osobiście w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala
•    faksem na numer:
59 8633 173

Po otrzymaniu zgłoszenia, zostaje ono przekazane Pełnomocnikowi ds. Pacjenta, który kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą - w sposób przez nią wskazany - w celu ustalenia sposobu realizacji zgłoszenia lub przekazania informacji o braku możliwości realizacji świadczenia.

W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego jest realizowana w formie telefonicznego wezwania pracownika SPS ZOZ w Lęborku, który posługuje się językiem migowym lub poprzez wezwanie tłumacza języka migowego z Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

KONTAKT PRZY POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ

Osoby niesłyszące mają również możliwość korzystania z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną (osobę niesłyszącą) w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w komunikowaniu się z pracownikami SPS ZOZ.