Poniżej znajdują się informacje na temat praw przysługujących każdemu pacjentowi oraz dane kontaktowe do -osób odpowiedzialnych za egzekwowanie ich przestrzegania.

Informacje dotyczące praw pacjentów dostępne są na tablicach informacyjnych poszczególnych komórek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. W sekretariatach oddziałów szpitalnych oraz rejestracji Poradni Specjalistycznych, Poradni POZ oraz Działu Fizjoterapii są również dostępne Karty Praw Pacjenta napisane alfabetem Braille'a.

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

W SPS ZOZ został powołany Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, z którym pacjenci oraz ich bliscy mogą kontaktować się we wszystkich kwestiach związanych z przysługującymi im prawami. Biuro Pełnomocnika znajduje się w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Żeromskiego 9-10 (gabinet psychologa nr 11) i jest czynne we wtorki i piątki w godzinach od 11.00 do 14.30.

Funkcję Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta pełni psycholog mgr Agata Ciszewska.

e-mail: prawapacjenta@szpital-lebork.com.placiszewska@szpital-lebork.com.pl

numer telefonu w godzinach urzędowania: 733-456-509

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku,
  • przyjmowanie skarg i pochwał od pacjentów dotyczących przestrzegania praw pacjenta,
  • podejmowanie działań interwencyjnych.

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Misją Biura Rzecznika Praw Pacjenta jest podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniających trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów w Polsce i podnoszenie poziomu wiedzy o prawach pacjent.

Bezpłatna Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590 czynna całodobowo we wszystkie dni tygodnia
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
Fax: 
(22) 506 50 64
e-mail: 
kancelaria@rpp.gov.pl

RZECZNIK PRAWA PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Ochrona praw osób doświadczających kryzysu psychicznego należy do Rzecznika Praw Pacjenta, który zadanie to realizuje w szczególności poprzez działalność Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Rzecznik Prawa Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego: Dorota Marcinkowska
Telefon:
795 471 849
e-mail: 
d.marcinkowska@rpp.gov.pl
e-mail: 
psychiatria@rpp.gov.pl

Zdjęcia: www.gov.pl/web/rpp