Poniżej znajdują się informacje na temat praw przysługujących każdemu pacjentowi oraz dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za egzekwowanie ich przestrzegania.

Informacje dotyczące praw pacjentów dostępne są na tablicach informacyjnych poszczególnych komórek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. W sekretariatach oddziałów szpitalnych oraz rejestracji Poradni Specjalistycznych, Poradni POZ oraz Działu Fizjoterapii są również dostępne Karty Praw Pacjenta napisane alfabetem Braille'a.

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

W SPS ZOZ został powołany Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, z którym pacjenci oraz ich bliscy mogą kontaktować się we wszystkich kwestiach związanych z przysługującymi im prawami. Biuro Pełnomocnika znaduje się w budynku Poradni Specjalistycznych (gabinet psychologa, II piętro) i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00. Funkcję Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta pełni psycholog mgr Anna Kałużna.

Telefon: 59 8635 786
e-mail:
prawapacjenta@szpital-lebork.com.plakaluzna@szpital-lebork.com.pl

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku,
  • przyjmowanie skarg i pochwał od pacjentów dotyczących przestrzegania praw pacjenta,
  • podejmowanie działań interwencyjnych.

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Misją Biura Rzecznika Praw Pacjenta jest podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniających trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów w Polsce i podnoszenie poziomu wiedzy o prawach pacjent.

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Telefon: 
(22) 532 82 50
Fax: 
(22) 506 50 64
e-mail: 
kancelaria@rpp.gov.pl
Czat: za pośrednictwem strony 
www.gov.pl/web/rpp od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00

RZECZNIK PRAWA PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Ochrona praw osób doświadczających kryzysu psychicznego należy do Rzecznika Praw Pacjenta, który zadanie to realizuje w szczególności poprzez działalność Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Rzecznik Prawa Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego: Dorota Marcinkowska
Telefon:
795 471 849
e-mail: 
d.marcinkowska@rpp.gov.pl
e-mail: 
psychiatria@rpp.gov.pl

Zdjęcia: www.gov.pl/web/rpp