Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2795284
Liczba odwiedzin
Background Image

Poniżej zamieszczamy informacje na temat praw przysługujących każdemu pacjentowi oraz dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za egzekwowanie ich przestrzegania.

Informacje dotyczące praw pacjentów dostępne są na tablicach informacyjnych poszczególnych komórek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. W sekretariatach oddziałów szpitalnych oraz rejestracji Poradni Specjalistycznych, Poradni POZ oraz Działu Fizjoterapii są również dostępne Karty Praw Pacjenta napisane w języku Braille'a.

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

W naszym szpitalu został powołany Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, z którym możesz skontaktować się wszystkich kwestiach związanych z przysługującymi Ci prawami. Funkcję tę pełni mgr Anna Kałużna, która przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00 w budynku Poradni Specjalistycznych (gabinet psychologa, II piętro).

Telefon: 59 8635 786
e-mail:
prawapacjenta@szpital-lebork.com.pl

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku,
  • przyjmowanie skarg i pochwał od pacjentów dotyczących przestrzegania praw pacjenta,
  • podejmowanie działań interwencyjnych.

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Misją Biura Rzecznika Praw Pacjenta jest podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniających trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów w Polsce i podnoszenie poziomu wiedzy o prawach pacjent.

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Telefon: 
(22) 532 82 50
Fax: 
(22) 506 50 64
e-mail: 
kancelaria@rpp.gov.pl
Czat: za pośrednictwem strony 
www.gov.pl/web/rpp od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00

RZECZNIK PRAWA PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Ochrona praw osób doświadczających kryzysu psychicznego należy do Rzecznika Praw Pacjenta, który zadanie to realizuje w szczególności poprzez działalność Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Rzecznik Prawa Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego: Kamila Jakóbowska
Telefon:
664 083 416
e-mail: 
k.jakobowska@rpp.gov.pl
e-mail: 
psychiatria@rpp.gov.pl

Zdjęcia: www.gov.pl/web/rpp

Przejdź do góry strony