Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
4216533
Liczba odwiedzin
Background Image

Kontakt do poradni specjalistycznych, innych niż niżej wymienione, odbywa się poprzez Centralną Rejestrację.

 Centralna Rejestracja: 59 8635 28359 8635 289
 E-mail: poradnie@szpital-lebork.com.pl

Przejdź do góry strony