Dofinansowanie do zakupu nowego ambulansu
Utworzono: 07-03-2024

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA DOFINASOWANIU SYSTEMU PRM W ZAKRESIE ZAKUPU AMBULANSÓW WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM DLA ZRM

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania polegającego na zakupie ambulansu medycznego, który zastąpi wyeksploatowaną już jednostkę systemu ratownictwa medycznego.

Wartość dofinansowania wynosi 600 000 zł. W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury udzielenia zamówienia publicznego wybrano dostawcę nowego pojazdu przeznaczonego do zabezpieczenia podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, którego dostawa nastąpi do 22.04 br.

Zakup ambulansu finansowany jest w ramach programu inwestycyjnego dotyczącego wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego w zakresie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem ze środków Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.