Informacja na temat rezonansu magnetycznego
Utworzono: 26-03-2024

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi badań MRI (rezonans magnetyczny) uprzejmie informujemy, że działająca na terenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pracownia rezonansu magnetycznego nie jest komórką organizacyjną SPS ZOZ. Pracownia jest prowadzona przez niezależny od SPS ZOZ podmiot leczniczy - WizjaV Sp. z o.o. Zatem wszelkie pytania dotyczące Państwa badań i wyników należy kierować bezpośrednio do podmiotu prowadzącego pracownię - tel. 59 722 88 00 lub 42 208 10 00