Poradnia lekarzy rodzinnych w Łebie
Utworzono: 12-02-2024

Od 1 września 2023 r. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku rozszerzył swoją działalność o Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łebie. Poradnia zlokalizowana jest w nowo wybudowanym w Punkcie Medycznym przy ul. 10 Marca 7 w Łebie.

Poradnia POZ to placówka medyczna, która realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i dostarcza opiekę na poziomie pierwszego kontaktu Pacjenta z systemem opieki zdrowotnej.

Do głównych zadań Poradni POZ należy:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki lekarskiej, tj. diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób;
  • wykonywanie badań podstawowych, przepisywanie leków, udzielania porad zdrowotnych;
  • koordynacja opieki nad pacjentem, w tym kierowanie do lekarzy innych specjalności;
  • realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych, mających na celu poprawę zdrowia populacyjnego mieszkańców.

Poradnia POZ to zazwyczaj pierwsze miejsce, do którego pacjenci zgłaszają się przypadku problemów zdrowotnych, w której świadczenia udzielane są przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki POZ i/lub położne POZ. Świadczenia w Poradni POZ są finansowane ze środków publicznych, tzn. są udzielane Pacjentom bezpłatnie.