Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lęborku zatrudni:

Pielęgniarkę operacyjną do pracy na Bloku operacyjnym

Forma zatrudnienia oraz warunki finansowe podlegają indywidualnym ustaleniom.

Więcej informacji udzieli:
Naczelna Pielęgniarka tel.
59 8635 272,
Dział Kadr tel.
59 8635 261

Oferty prosimy przesyłać na adres:
SPS ZOZ, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork
lub drogą elektroniczną na adres:
kadry@szpital-lebork.com.pl