Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Lęborku rozpoczęło swoją działalność 20 lutego 2020r. i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000829803. Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Wszystkich Przyjaciół Szpitala w Lęborku oraz osoby, którym leży na sercu jego dobro i rozwój, zachęcamy i zapraszamy do wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia. Można również wesprzeć naszą działalność przekazując darowiznę na rachunek:

97 1870 1045 2078 1066 3537 0001

z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Lęborku".

Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: przyjacieleszpitala@gmail.com.

Prosimy wszystkich Darczyńców chcących wspomóc SPS ZOZ w Lęborku, o dokonywanie wpłat na podanej wyżej konto bankowe Stowarzyszenia. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na niezbędne zakupy, które zostaną określone przez Dyrekcję Szpitala na podstawie bieżących potrzeb.

Bardzo dziękujemy za wszystkie gesty wsparcia i każdą ofiarowaną pomoc