Niszczenie dokumentacji medycznej

Poniżej publikujemy komunikaty informujące o zamiarze wybrakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej, które odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej i po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego. Osoby, które w danym okresie były Pacjentami SPS ZOZ mają możliwość odebrania oryginałów dokumentacji przed jej zniszczeniem, w wyznaczonym terminie. Dokumentację Pacjent może odebrać osobiście lub poprzez przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci tych osób, przez osobę upoważnioną do uzyskiwania dokumentacji w przypadku zgonu Pacjenta.

DANE KONTAKTOWE ARCHIWUM SPS ZOZ

Telefon: 59 8635 239
e-mail: 
archiwum@szpital-lebork.com.pl

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BRAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Komunikat z dnia 16 lutego 2023 r.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej, planuje się wybrakować dokumentację z 2002 roku. Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 10.03.2023r. do Archiwum Zakładowego SPS ZOZ.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

Komunikat z dnia 14 lutego 2022 r.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej, planuje się wybrakować dokumentację z 2001 roku. Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 25.02.2022r. do Archiwum Zakładowego SPS ZOZ.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

Komunikat z dnia 19 maja 2021 r.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej, planuje się wybrakować dokumentację z 2000 rokuPo odbiór oryginałów dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 26 maja 2021 r., do Archiwum Zakładowego SPS ZOZ.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.