Prof. dr hab. n .med. Zoran Stojčev

Zoran Stojčev ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Bratysławie w 1988 r. Po rocznym stażu w Bratysławie rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Słupsku. Kolejno zdobywał stopnie specjalizacji w chirurgii ogólnej – w 1991r. pierwszy stopień, a w 1995 r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. W tym samym roku zdobył również tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej. W 2000 r. obronił pracę doktorską w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1997 r. utworzył i objął stanowisko Ordynatora na wydzielonym z Chirurgii ogólnej, Oddziale Chirurgii Onkologicznej szpitala w Słupsku. Następnie w roku 2010 r. objął stanowisko Ordynatora połączonych Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej oraz Chirurgii Onkologicznej. Stanowisko to pełnił do lutego 2016 r.

W 2016r. pracował przez kilka miesięcy w Londynie w prestiżowym Szpitalu Imperial College.

Po wygraniu konkursu objął stanowisko Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie pracował do 2021 roku.

W międzyczasie organizował Chirurgię Onkologiczną w Radomskim Centrum Onkologii i wybrał RCO, jako stałe miejsce pracy. Cztery lata był Dyrektorem Medycznym. Obecne jest Kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie.

Odbył wiele staży i kursów w najbardziej renomowanych ośrodkach w kraju i za granicą, takich jak:

 • Department of Surgery, Seoul National University Hospital;
 • Szpital Imperial College w Londynie;
 • St Mark’s Hospital w Londynie;
 • Szpital Toranomon w Tokyo;
 • Szpitale w Bordeaux, Berlinie i Madrycie;
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej w Gdańsku, Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie, Gliwicach;

W pracy zawodowej łączy aktywność chirurgiczną z prowadzeniem projektów naukowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych, dotyczących aspektów klinicznych schorzeń leczonych na prowadzonych przez niego oddziałach. Mimo różnorodnych wyzwań, jakie przed sobą stawia, znajduje także czas na działalność dydaktyczną. Przez wiele lat wykładał chirurgię na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Słupsku i prowadził też zajęcia dla studentów medycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez 5 lat był Kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Katowicach.

W 2021 roku wybrał Radomskie Centrum Onkologii jako główne miejsce pracy, gdzie tworzył chirurgie onkologiczną od podstaw. W 2021 roku pod jego Kierownictwem Szpital uzyskał międzynarodowy certyfikat „Breast Cancer Unit”.

Jest członkiem towarzystw naukowych:

 • European Society of Surgical Oncology;
 • Towarzystwa Chirurgów Polskich;
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej;
 • Polskiego Towarzystwa Badań Raka Piersi;

W latach 2002 – 2012 i ponownie od 2016 – 2022 roku był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Członek zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Od 2013 r. przez dwie kadencje był przewodniczącym Gdańskiego Oddziału TCHP.

W 2002 r. zorganizował VIII zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Ustce i od tego czasu przewodniczy organizacji corocznych konferencji naukowo szkoleniowych pod nazwą “Usteckie Dni Onkologiczne”. Zorganizował 20 konferencji.

W 2015 r. obronił pracę habilitacyjną na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym pt. „Markery molekularne w raku żołądka”.

Podczas swego ponad 30-letniego doświadczenia zawodowego wykonał kilka tysięcy dużych operacji, początkowo zabiegi z zakresie chirurgii ogólnej, a później z zakresu chirurgii onkologicznej. Wykonał setki operacji resekcji żołądka z powodu raka, liczne resekcje trzustki, przełyków i wątrób. Niezliczoną ilość operacji jelita grubego metodą klasyczną, a od wielu lat wykonuje większość operacji raka odbytnicy metodą laparoskopową. Co roku wykonywał setki zabiegów z powodu raka piersi wraz z zabiegami rekonstrukcji szczególnie jednoczasowe. Jako pierwszy na Pomorzu rozpoczął leczenie oszczędzające raka piersi w 1996 roku. Rekonstrukcje piersi jednoczasowo lub odroczone z implantami lub własnych tkanek wykonuje od 2000 roku. Szczególny istotnie dla niego jest szkolenie młodych lekarzy. Pod jego kierownictwem kilka osób ukończyło specjalizacje z chirurgii onkologicznej i z chirurgii ogólnej. Organizował liczne warsztaty chirurgiczne dla lekarzy z całego kraju, na których dzielił się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami chirurgicznymi, szczególnie z zakresie chirurgii piersi, przełyku, żołądka, trzustki, jelita grubego i tarczycy. Jest ekspertem krajowym w wielu dziedzinach i bierze czynny udział w ustalaniu standardów leczenia onkologicznego.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” 2008;
 • Medal Kombatantów i Więźniów Politycznych 2014;
 • Laureat konkursu „Lekarz roku 2016”;
 • Laureat konkursu „Osobowość Roku 2016”;
 • Honorowy Obywatel Gminy Ustka; 2016
 • Srebrny Medal Rydigiera 2021