Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lęborku zatrudni:

lekarzy specjalistów, lekarzy będących w trakcie lub chcących się specjalizować w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim w dziedzinie chirurgii ogólnej do pracy na Oddziale Chirurgii Ogólnej.

Forma zatrudnienia oraz warunki finansowe podlegają indywidualnym ustaleniom.

Więcej informacji udzieli:
Naczelny Lekarz Szpitala tel.
59 8635 325, 59 8635 331
Dział Kadr tel.
59 8635 261

Oferty prosimy przesyłać na adres:
SPS ZOZ, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork
lub drogą elektroniczną na adres:
kadry@szpital-lebork.com.pl