Implantacja portów naczyniowych
Implantacja portów naczyniowych
Implantacja portów naczyniowych
Implantacja portów naczyniowych
Implantacja portów naczyniowych
Implantacja portów naczyniowych

CZYM JEST PORT NACZYNIOWY?

Port naczyniowy to wszczepiony pod skórę długoterminowy i stały dostęp do naczyń żylnych. Składa się z komory wyposażonej w samouszczelniającą się membranę i połączonego z nią cewnika. Port naczyniowy jest nowoczesnym i bezpiecznym rozwiązaniem, które pozwala pacjentowi na uniknięcie wielokrotnych wkłuć do żyły. Port naczyniowy służy do podawania leków, prowadzenia płynoterapii, pobierania krwi oraz podawania środków kontrastowych w czasie badań diagnostycznych.

ZALETY WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA PORTU NACZYNIOWEGO

 • możliwość używania partu przez długi czasu – wiele miesięcy lub nawet lat;
 • niweluje ból związany z zakładaniem dojść żylnych;
 • zmniejsza ryzyko uszkodzenia naczyń na skutek przyjmowania leków przeciwnowotworowych;
 • nie ogranicza pacjenta w życiu codziennym;
 • jest dyskretny i niewidoczny dla osób postronnych.

WSKAZANIA DO ZAŁOŻENIA PORTU NACZYNIOWEGO

 • brak możliwości podawania chemioterapii przez żyły odwodowe;
 • przewidywana duża ilość kursów i toksyczność chemioterapii;
 • długotrwałe żywienie pozajelitowe;
 • brak możliwości kaniulacji żył obwodowych w przypadku chorób przewlekłych.

KRYTERIA WYKLUCZAJĄCE KWALIFIKACJĘ DO ZABIEGU IMPLANTACJI PORTU – BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA

 • brak świadomej zgody pacjenta i/lub jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego;
 • wskaźnik krzepliwości INR > 1,4;
 • leukopenia < 3 g/l;
 • neutropenia < 1 g//l;
 • czynna zakrzepica żył w okolicy planowanej implantacji;
 • przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych;
 • alergie na preparaty jodopochodne i leki znieczulenia miejscowego (lignokaina, bupiwakaina) oraz ich pochodne.

JAK PRZEBIEGA PROCEDURA IMPLANTACJI PORTU NACZYNIOWEGO?

Pacjent po otrzymaniu skierowaniu na implantację portu naczyniowego kontaktuje się z Punktem konsultacyjnym portów naczyniowych działającym przy Poradni Anestezjologicznej (Budynek Poradni Specjalistycznych SPS ZOZ, parter, gabinet nr 5) pod numerem telefonu:

 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Hakim Aurang – tel. 509 693 963,
 • specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki Elżbieta Lisowska – tel. 503 101 361.

W czasie telefonicznej rozmowy zostanie ustalony termin kwalifikacji do zabiegu, która zostanie przeprowadzona przez lekarza anestezjologa w Punkcie konsultacyjnym portów naczyniowych. Kwalifikacja do zabiegu obejmuje:

 • badanie lekarskie;
 • wykluczenie znamion miejscowych;
 • wykluczenie cech uogólnionej infekcji;
 • wykluczenie przeciwwskazań do przynajmniej 30-60 minutowego ułożenia na wznak;
 • badania laboratoryjne (płytki krwi, APTT, INR, PT, poziom leukocytów);
 • w przypadku pozytywnej kwalifikacji – wyznaczenie terminu przyjęcia i zabiegu.

Implantacja portu naczyniowego przeprowadzana jest w warunkach bloku operacyjnego, w ramach jednodniowego pobytu na Oddziale Chirurgicznym Ogólny (w godzinach od 7:30 do 15:00).

Pacjent zgłaszając się na Oddział Chirurgiczny Ogólny dostarcza posiadane wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych.

W dniu zabiegu należy:

 • wykonać kąpiel całego ciała;
 • mężczyźni – ogolić klatkę piersiową dzień przed zabiegiem;
 • przyjęć stałe leki;
 • zjeść lekkie śniadanie i popić klarownymi płynami (woda, herbata).

ZABIEG – KOLEJNOŚĆ DZIAŁANIA

 1. Zgłoszenie się do sekretariatu Oddziału Chirurgicznego Ogólnego (III piętro budynku głównego SPS ZOZ).
 2. Wypełnienie ankiety anestezjologicznej.
 3. Rozmowa z lekarzem anestezjologiem, badanie lekarskie, podpisania zgody na zabieg implantacji portu.
 4. Przygotowanie do zabiegu (przebranie w jednorazową odzież, wkłucie obwodowe, podanie profilaktycznej, jednorazowej dawki antybiotyku).
 5. Wykonanie zabiegu w znieczuleniu miejscowym, w warunkach Boku Operacyjnego.
 6. Przekazanie pacjentowi dokumentacji portu: broszura, dzienniczek portu, paszport portu.
 7. Omówienie z pacjentem postępowania z raną pooperacyjną po opuszczeniu szpitala.
 8. Wykonanie zdjęcia RTG w celu potwierdzenia prawidłowego umiejscowienia portu (komory, cewnik oraz ich połączenie).
 9. Przygotowanie pacjenta do opuszczenia szpitala w asyście osoby towarzyszącej.

O CZYM PAMIĘTAĆ PO ZAŁOŻENIU PORTU?

 1. Po zakończeniu leczenia przestrzegać planowych terminów przepłukiwania portu.
 2. Port nakłuwany jest specjalną igłą Hubera.
 3. Nie wystawiać miejsca implantacji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 4. Unikać sportów wysiłkowych.
 5. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pilnie skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie – w przypadku wątpliwości specjalista SPS ZOZ służy pomocą i radą pod numerem telefonu 509 693 963 w godzinach 7:30-20:00.

PRZEPŁUKIWANIE PORTÓW NACZYNIOWYCH

Przepłukiwanie portów naczyniowych odbywa się w Punkcie konsultacyjnym portów naczyniowych działającym przy Poradni Anestezjologicznej (Budynek Poradni Specjalistycznych SPS ZOZ, parter, gabinet nr 5):

 • środy w godzinach od 9:00 do 11:00
 • poniedziałki w godzinach 13:00 do 15:00

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 503 101 361.