Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2416802
Liczba odwiedzin
Background Image

REJESTRACJA

Rejestracja na pobranie materiału do badania odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00 pod numerem telefonu 459 595 136.

GODZINY PRACY PUNKTU POBRAŃ

Materiał do badań pobierany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 11.30 oraz w soboty, w godzinach od 8.30 do 10.30.

LOKALIZACJA PUNKTU POBRAŃ

Oznakowany wjazd na teren SPS ZOZ znajduje się od strony ul. Wybickiego, a wyjazd w kierunku ul. Węgrzynowicza - mapa podglądowa znajduje się po lewej stronie oraz TUTAJ.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Punkt pobrań w systemie drive-thru pobiera wymazy do badania PCR w kierunku SARS-CoV-2:

  • na zlecenie lekarza POZ w ramach umowy z NFZ;
  • przed planowym zabiegiem w ramach umowy z NFZ;
  • odpłatnie dla wszystkich chętnych.

W przypadku badań odpłatnych, przed ustaleniem terminu należy dokonać opłaty za test w wysokości 300 zł na rachunek bankowy: 25 1240 1268 1111 0010 9955 3370, w tytule przelewu podając imię, nazwisko oraz adres pacjenta. Pobranie wymazu może odbyć się nie szybciej niż 24 godziny od wykonania przelewu. Wynik testu dostępny będzie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.

UWAGA - podczas pobierania materiału do badania prosimy o nieopuszczanie samochodu.
UWAGA - p
acjenci skierowani na test przed planowym zabiegiem zostaną poinformowani o wynikach testu przez sekretariat oddziału.

Przejdź do góry strony