Tutaj postawisz pierwsze kroki

W Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku funkcjonują dwa Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjne.

DANE KONTAKTOWE

Lokalizacja: ul. Stefana Żeromskiego 9/10, Lębork, gabinet nr 16 - budynek dawnej poradni "MAR-VITA"
Telefon:
727 797 094733 456 876
E-mail:
pzklebork@szpital-lebork.com.pl

Lokalizacja: ul. Gdańska 51, Wejherowo-Śmiechowo
Telefon:
733 456 332608 437 021
E-mail:
pzkwejherowo@szpital-lebork.com.pl

DNI I GODZINY PRACY

Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne (PZK) funkcjonują przy Poradniach Zdrowia Psychicznego i są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Do Punktu, po pomoc mogą zwrócić się bezpośrednio osoby dorosłe w kryzysie psychicznym bądź w okresie zaostrzenie przewlekłej choroby psychicznej, jak również osoby z ich bliskiego otoczenia. Zainicjowanie kontaktu z pracownikami Centrum Zdrowia Psychicznego odbywa się bez skierowania oraz bez zapisywania na wizytę.

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Do Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych może się zgłosić każda osoba pełnoletnia zamieszkała na obszarze powiatu lęborskiego oraz powiatu wejherowskiego (za wyjątkiem miejscowości Reda, Rumia oraz gminy Gniewino) w celu uzyskania wstępnej informacji dotyczących możliwości leczenia i uzyskania pomocy. Do Punktu można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy PZK, a także za pośrednictwem e-mail. Możliwe jest również zgłoszenie przez osoby trzecie (rodzina, bliscy, znajomi, sąsiedzi, inne osoby). Pracownik PZK, po przeprowadzeniu wywiadu i dokonaniu wstępnej analizy potrzeb zdrowotnych, psychologicznych i społecznych pacjenta, określi wstępny plan dalszego postępowania, udzieli wsparcia, a w razie potrzeby ustali termin i miejsce udzielenia kolejnego świadczenia w ramach CZP. W przypadkach pilnych, termin wizyty lub przyjęcia zostanie wyznaczony na nie później niż 72 godziny od zgłoszenia. Ponadto pracownik PZK przedstawi informacje o zakresie działania Centrum Zdrowia Psychicznego. Udzielana pomoc jest bezpłatna.