DANE KONTAKTOWE APTEKI

Telefon/fax 59 8635 203
E-mail:
apteka@szpital-lebork.com.pl

Kierownik: Beata Zarzycka
Z-ca kierownika: Lucyna Adamczak

GODZINY PRACY APTEKI

Apteka Szpitalna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00

ZADANIA APTEKI

Apteka Szpitalna zaopatruje oddziały, poradnie specjalistyczne, pracownie w produkty lecznicze i wyroby medyczne zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez w/w komórki organizacyjne. W aptece przygotowywane są leki recepturowe, apteczne, oraz leki przygotowywane aseptycznie na rany i oparzenia z antybiotykami. Apteka Szpitalna bierze udział w organizowaniu przetargów, celem dokonywania zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Apteka Szpitalna jest w pełni skomputeryzowana i posiada łączność z Apteczkami oddziałowymi.

Kierownik apteki bierze udział w pracach Komitetu Terapeutycznego, który zatwierdza leki w Receptariuszu szpitalnym. Personel zatrudniony w aptece podnosi swoje kwalifikacje, aktywnie uczestnicząc w szkoleniach i sympozjach naukowych. Apteka Szpitalna nadzoruje gospodarkę lekiem w szpitalu, której głównym celem jest zapewnienie bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii pacjentów.