Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny
Blok Operacyjny

DANE KONTAKTOWE BLOKU

Telefon: 59 8635 313
E-mail: 
blok@szpital-lebork.com.pl
Kierownik: Grażyna Kusowska
Z-ca Kierownika: Urszula Marcinkowska

LOKALIZACJA I GODZINY PRACY

Blok Operacyjny zlokalizowany jest na 3 piętrze budynku głównego Szpitala, naprzeciwko wejścia na Oddział Chirurgiczny Ogólny. Blok operacyjny pełni całodobowy ostry dyżur, zaś zabiegi planowe wykonywane są do godziny 15.00.

CHARAKTERYSTYKA BLOKU OPERACYJNEGO I ZAKRES ŚWIADCZEŃ

W skład Bloku Operacyjnego wchodzą 3 sale operacyjne, sala wybudzeń, oraz sala do cięć cesarskich. Poza podstawowym sprzętem, który gwarantuje funkcjonalność jak i bezpieczeństwo pacjenta, Blok Operacyjny wyposażony jest również w sprzęt specjalistyczny, m.in.:

 • Aparat endokrynologiczny do śródoperacyjnego monitoringu, stymulacji, lokalizacji i identyfikacji nerwów czaszkowych i obwodowych nerwów czuciowo-motorycznych w czasie operacji;
 • Gamma Finder - do śródoperacyjnej i przedoperacyjnej detencji znaczników radioaktywnych;
 • Force-Triad - generator do ablacji falami o  częstotliwości radiowej z zastosowaniem prądu dwubiegunowego i powiązanych akcesoriów wytwarzającym prąd o wysokiej częstotliwości;
 • Harmonik - do wykonywania nacięć hemostatycznych i/lub koagulacji tkanek miękkich wykorzystując energię  fal ultradźwiękowych;
 • Morcelator - znajdujący zastosowanie w laparoskopowych ginekologicznych oraz urologicznych zabiegach. Służy do usuwania włókniaków lub macicy podczas zabiegów laparoskopowych.

Wyposażenie bloku operacyjnego umożliwia pełnoprofilowe leczenie operacyjne z zakresu:

a) chirurgii:

 • wybrane zabiegi z zakresu chirurgii laparoskopowej,
 • wybrane zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej,
 • wybrane zabiegi z zakresu proktologii,
 • wybrane zabiegi z zakresu chirurgii endokrynologicznej,
 • zabiegi z zakresu chirurgii przepuklin,
 • zabiegi z zakresu chirurgii urazowej w przypadkach pilnych,
 • leczenie przewlekłych ran metodą podciśnieniową NPWT;

b) ginekologii i położnictwa - zabiegi realizowane są metodami:

 • laparoskopowymi - amputacje trzonu macicy, ciąż pozamacicznych, usuwanie zmian łagodnych w obrębie narządu rodnego i miednicy małej,
 • histeroskopowymi - leczenie chorób macicy oraz endometrium,
 • konwencjonalnymi z dostępu brzusznego i pochwowego - wyłuszczenia i wycięcia zmian jajnikowych oraz mięśniaków macicy usunięcia narządu rodnego,
 • zabiegi operacyjne uroginekologiczne - korygujące zaburzenia nietrzymania moczu wykonywane metodami konwencjonalnymi z wykorzystaniem protezujących materiałów biomedycznych,
 • wykonywanie cięć cesarskich;

c) ortopedii i traumatologii ruchu:

 • czynnościowe leczenie złamań Chirurgia ręki /zabiegi naprawcze i rekonstrukcyjne; szwy i przeszczepy nerwów i ścięgien, inne.
 • urazy stawów / w tym endoskopowe zabiegi rekonstrukcyjne stawu kolanowego,
 • złamania przezstawowe,
 • Złamania kości długich - leczenie operacyjne przy pomocy:
  • zespoleń wewnętrznych (A-O),
  • śródszpikowych (gwoździe śródszpikowe blokowane, DSB, Endery,   inne),
  • zewnętrznych (Polfix, Dynastab, i inne),
 • leczenie operacyjne niezłośliwych guzów kości i tkanek miękkich,
 • endoprotezoplastyka stawów biodrowych: endoprotezy cementowe, bezcementowe, hybrydowe, rewizyjne,
 • chirurgia kolana/zabiegiartroskopowe, rekonstrukcje wiązadłowe metodą artroskopową. Przeszczepy mozaikowe chrząstki w stawie kolanowym,
 • leczenie nawykowych zwichnięć w obrębie barku, rzepki itp.,
 • zabiegi korekcyjne i rekonstrukcyjne/ osteotomie (np.: zabiegi na stopach, rękach, biodrze, barku, kolanie).