Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii

DANE KONTAKTOWE PRACOWNI

Telefon/Rejestracja: 59 8635 213
E-mail:
fizjo@szpital-lebork.com.pl

Kierownik: Ewa Zając
Z-ca Kierownika: Anna Oto

Sekretarki medyczne: Katarzyna Kurek, Monika Koszałka

LOKALIZACJA DZIAŁU I REJESTRACJA PACJENTÓW

Dział Fizjoterapii zlokalizowany jest w budynku znajdującym się na tyłach kompleksu SPS ZOZ - od strony ul. Józefa Wybickiego.

Rejestracja pacjentów odbywa się:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

PERSONEL MEDYCZNY DZIAŁU

lek. Joanna Kabuła - specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej
5 mgr rehabilitacji
7 techników fizjoterapii
Logopeda

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

W Dziale Fizjoterapii realizowane są zabiegi fizjoterapeutyczne w trybie ambulatoryjnym oraz stacjonarnym (szpitalnym) dla dorosłych i dzieci. Świadczone są również usługi z zakresu rehabilitacji środowiskowej.

Wykonywane zabiegi kinezyterapeutyczne:

 • ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja,
 • ćwiczenia różne: czynne, czynne w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, izometryczne,
 • ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej,
 • nauka poruszania się,
 • mobilizacje,
 • wyciągi,
 • ćwiczenia ogólnousprawniające.

Wykonywane zabiegi fizykoterapeutyczne:

 • leczenie ciepłem i zimnem,
 • wodolecznictwo,
 • światłolecznictwo,
 • elektrolecznictwo,
 • biostymulacja promieniowaniem laserowym,
 • pole magnetyczne,
 • ultradźwięki,
 • masaż leczniczy, pneumatyczny.