Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

DANE KONTAKTOWE PRACOWNI

Telefon/Rejestracja: 59 8633 000
Koordynator: Dorota Wiśniewska

LOKALIZACJA, REJESTRACJA I GODZINY PRACY

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna zlokalizowany jest w budynku Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie pod w/w numerem telefonu. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godziny 18 po południu do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta.

Świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej opieki mogą być realizowane w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia niestanowiącego  bezpośredniego  zagrożenia   życia, w przypadkach gdy leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy lub gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco pogorszyć stan zdrowia.

W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie przeprowadzonego osobiście badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy lub kontynuowania nauki, czy uczestnictwa w zajęciach sportowych, spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można  uzyskać np. wizyty  kontrolnej w związku z  wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na  stosowane na stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do lekarza specjalisty.