Szpital Przyjazny Dziecku

Od 1996 roku pod patronatem UNICEF lęborski Szpital aktywnie propaguje ideę karmienia nowonarodzonych dzieci piersią. Zasadniczym przesłaniem programu "Szpital Przyjazny Dziecku" jest stworzenie warunków sprzyjających rozpoczęciu karmienia piersią w szpitalu oraz przeciwdziałania agresywnej reklamie odżywek dla niemowląt.

"Fundamentem zdrowia dziecka jest karmienie go piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia. Dzięki temu zmniejsza się bowiem ryzyko występowania różnych chorób i schorzeń: infekcji przewodu pokarmowego i układu moczowego, zakażenia układu oddechowego, zapalenia ucha. U wcześniaków rzadziej obserwuje się martwicze zapalenie jelit. Dzieci karmione piersią są mniej podatne na choroby alergiczne i cukrzyce insulino-zależne. Zmniejsza się też u nich ryzyko wystąpienia w późniejszym wieku chorób układu krążenia, nowotworów dziecięcych, próchnicy czy też stwardnienia rozsianego. Badania wykazują, że karmienie piersią umożliwia (zwłaszcza u wcześniaków) lepszy fizyczny i psychiczny rozwój dziecka.

Karmienie piersią jest korzystne nie tylko dla dziecka, lecz jest również bardzo ważne dla matki. Zmniejsza bowiem ryzyko zachorowania na nowotwory piersi, jajnika, osteporozę, choroby reumatyczne stawów czy niedokrwistość. Karmienie piersią daje także korzyści niewymierne gdyż umożliwia przekazanie miłości matki do swego dziecka od pierwszych chwil życia. Ta fizyczna bliskość tworzy specyficzną więź pełną ciepła i zaufania pomiędzy dzieckiem a matką."

Źródło: http://unicef.pl/Co-robimy/Aktualnosci/Promowanie-karmienia-piersia

 

ZASADY POSTĘPOWANIA SPRZYJAJĄCE KARMIENIU PIERSIĄ

W SPS ZOZ LĘBORK

 

 1. Zasady postępowania wspierające karmienie piersią sporządzone są na piśmie  i udostępnione w naszym szpitalu dla rodziców, personelu i osób odwiedzających.
 2. Personel Szpitala został przeszkolony w realizacji 10 kroków do udanego karmienia piersią.
 3. W naszym Szpitalu rodząca może odbywać poród z osobą towarzyszącą.
 4. W czasie I okresu porodu rodząca może się swobodnie poruszać, zmieniać pozycję (worek sako, piłki), korzystać z wanny lub prysznica.
 5. W naszym Szpitalu wszystkie kobiety ciężarne są poinformowane  o korzyściach płynących z karmienia piersią i postępowaniu podczas karmienia.
 6. Zapewniamy rodzącym kobietom kontakt ,,skóra do skóry” z dzieckiem.
 7. Personel naszego Szpitala pomaga matkom w rozpoczęciu karmienia piersią w ciągu 2 godz. po porodzie.
 8. Wszystkie matki uczymy jak należy karmić piersią, jak utrzymać laktację nawet jeśli będą oddzielone od noworodka.
 9. W naszym Szpitalu każdą matkę uczymy techniki ręcznego odciągania pokarmu.
 10. Nie dokarmiamy i nie dopajamy noworodka niczym poza pokarmem kobiecym, z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych.
 11. W naszym Szpitalu stosujemy system rooming-in, który umożliwia matce przebywanie w pokoju razem z dzieckiem od urodzenia, przez całą dobę.
 12. Personel naszego Szpitala zachęca i ułatwia karmienie piersią na żądanie.
 13. W naszym Szpitalu nie podajemy smoczka noworodkom i niemowlętom karmionym piersią.
 14. Personel naszego Szpitala jest przeszkolony w opiece nad matką HIV pozytywną.
 15. W naszym Szpitalu przestrzegamy zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i zakazujemy wszelkich form promocji i reklamy tych produktów.
 16. Wszystkie pacjentki otrzymują informację o Grupie Wsparcia Karmienia Piersią.
 17. Po wypisaniu do domu pacjentka może zawsze liczyć na pomoc personelu medycznego, dodatkowe porady osobiste lub telefoniczne w zakresie karmienia piersią:

ODDZIAŁ PATOLOGII CIĄŻY : 59-86-35-236

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY: 59-86-35-235

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY: 59-86-35-234

Więcej informacji na temat karmienia piersią i Szpitala Przyjaznego Dziecku można znaleźć na stronie: http://www.laktacja.pl/

Szpital Przyjazny Dziecku